DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Các dự án đang triển khai và phát triển

An Home Suites tại Vinhomes Golden River

200+ nhà đầu tư bất động sản

An Home Villas tại Nine South Estates

5+ nhà đầu tư bất động sản

An Home Swan Bay

100+ nhà đầu tư bất động sản

EDNA Resort Phan Thiết

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

Trở thành đối tác của Beliv Vietnam